ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | VIRTUAL TOUR 360 | ΒΙΝΤΕΟ | ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | VIRTUAL TOUR 360 | ΒΙΝΤΕΟ | ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram

GitHub Flow Workshop

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016, 5-8μμ coho,

Στρ. Ναπ. Ζέρβα 10, 54640 Θεσσαλονίκη

 

Στο GitHub έχουμε 31 εκατομμύρια projects. Μπορείς σίγουρα να βρεις ένα που να σε ενδιαφέρει. Έλα να σου δείξουμε πόσο εύκολο είναι να συνεισφέρεις σε αυτό!

Ο Πέτρος (GitHub), η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το co-working space coho σας προσκαλούν στις 16 Φεβρουαρίου, 5 – 8 μμ σε ένα βιωματικό εργαστήριο για την συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού. Το εργαστήριο απευθύνεται σε προγραμματιστές όλων των επιπέδων, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν άμεσα πρακτική γνώση στην συνεισφορά σε ανοιχτό λογισμικό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται:

To πρόγραμμα του εργαστηρίου:

5:15 – 5:30 Introduction

5:30 – 5:50 Web flow

5:50 – 6:30 Command line flow

6:30 – 7:30 Workshop

7:30 – 7:50 Desktop flow

7:50 – 8:00 Tips – Q&A

 

octocat eellak coho

GitHub Flow Workshop

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016,5-8μμ coho,

Στρ. Ναπ. Ζέρβα 10, 54640 Θεσσαλονίκη

 

Στο GitHub έχουμε 31 εκατομμύρια projects. Μπορείς σίγουρα να βρεις ένα που να σε ενδιαφέρει. Έλα να σου δείξουμε πόσο εύκολο είναι να συνεισφέρεις σε αυτό!

Ο Πέτρος (GitHub), η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το co-working space coho σας προσκαλούν στις 16 Φεβρουαρίου, 5 – 8 μμ σε ένα βιωματικό εργαστήριο για την συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού. Το εργαστήριο απευθύνεται σε προγραμματιστές όλων των επιπέδων, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν άμεσα πρακτική γνώση στην συνεισφορά σε ανοιχτό λογισμικό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται:

To πρόγραμμα του εργαστηρίου:

5:15 – 5:30 Introduction

5:30 – 5:50 Web flow

5:50 – 6:30 Command line flow

6:30 – 7:30 Workshop

7:30 – 7:50 Desktop flow

7:50 – 8:00 Tips – Q&A

 

octocat eellak coho

 

GitHub Flow Workshop

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016,5-8μμ coho,

Στρ. Ναπ. Ζέρβα 10, 54640 Θεσσαλονίκη

Στο GitHub έχουμε 31 εκατομμύρια projects. Μπορείς σίγουρα να βρεις ένα που να σε ενδιαφέρει. Έλα να σου δείξουμε πόσο εύκολο είναι να συνεισφέρεις σε αυτό!

Ο Πέτρος (GitHub), η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το co-working space coho σας προσκαλούν στις 16 Φεβρουαρίου, 5 – 8 μμ σε ένα βιωματικό εργαστήριο για την συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού. Το εργαστήριο απευθύνεται σε προγραμματιστές όλων των επιπέδων, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν άμεσα πρακτική γνώση στην συνεισφορά σε ανοιχτό λογισμικό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται:

 

To πρόγραμμα του εργαστηρίου:

5:15 – 5:30 Introduction

5:30 – 5:50 Web flow

5:50 – 6:30 Command line flow

6:30 – 7:30 Workshop

7:30 – 7:50 Desktop flow

7:50 – 8:00 Tips – Q&A

octocat eellak coho